X-Close
X-Close

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
กันเอง / TWZ ระดมทุน 826.44 ล้าน รับแผนปรับโครงสร้างธุรกิจ
« กระทู้ล่าสุด โดย dsmol19 เมื่อ วันนี้ เวลา 09:30:13 PM »
TWZ ระดมทุน 826.44 ล้านบาท ด้วยการเพิ่มทุนมูลค่า 496.44 ล้านบาท พร้อมออกหุ้นกู้แปลงสภาพอีก 330 ล้านบาท ชูดอกเบี้ย 6.25% ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม แถมวอร์แรนซ์ฟรี เดินหน้าปรับโครงสร้าง ดันธุรกิจเติบโตแบบ New S-Curve

นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ระดมทุนด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่ไม่เกิน 4,964.47 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 496.44 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในสัดส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Record Date) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564

นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการจองซื้อ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ TWZ หรือวอร์แรนท์ (TWZ-W6) ที่บริษัทฯจะออกในจำนวนไม่เกิน 4,964.47 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หน่วยหุ้นใหม่ต่อ 1 วอร์แรนท์ ราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น


พร้อมกันนี้ ยังอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 330,000 หน่วย ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท รวมมูลค่าระดมทุน 330 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TWZ ทั้งจำนวน โดยหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจะมีอายุ 2 ปี 6 เดือน กำหนดผลตอบแทน 6.25% ต่อปี อัตราแปลงสภาพ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 5,000 หุ้นสามัญ เริ่มแปลงสภาพได้ 2 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้หรือในวันที่หุ้นกู้แปลงสภาพหมดอายุ

 

ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ TWZ (TWZ-W7) ที่จะออกจำนวนไม่เกิน 3,300 ล้านหน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในสัดส่วน 1 หุ้นกู้แปลงสภาพต่อ 1,000 หน่วย TWZ-W7 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอายุ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิแปลงสภาพ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ในราคาใช้สิทธิ 0.10 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Record Date) ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 

“การระดมทุนด้วยการเพิ่มทุนมูลค่า 496.44 ล้านบาท รวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่า 330 ล้านบาท รวม 826.44 ล้านบาท นอกจากจะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคตแล้ว บริษัทฯ ยังจะใช้เป็นเงินลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจที่ดำเนินการในปัจจุบัน ตลอดจนธุรกิจในอนาคตที่บริษัทฯ คาดว่า จะนำมาซึ่งรายได้และผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า  และธุรกิจกัญชงกัญชา รวมถึงพืชกระท่อมและสมุนไพรอื่นๆ”นายกิตติพงศ์

 

ทั้งนี้ TWZ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรและปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ ภายใต้เป้าหมายสร้างการเติบโตแบบ New S-Curve โดยแยกสายธุรกิจชัดเจนระหว่างธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม (Telecom) และธุรกิจอื่น (Non-Telecom) ซึ่งประกอบด้วย  ธุรกิจยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV)  และธุรกิจกัญชงกัญชา 

 

“ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้เราต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม ด้วยการสร้างโมเดลที่มีศักยภาพสูงมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิมของเราได้ แม้ว่าปัจจุบันโครงสร้างรายได้หลักยังมาจากสายธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม แต่การมีคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยดูแลธุรกิจสายงาน Non-Telecom โดยเฉพาะเป็นธุรกิจที่อินเทรนด์หรืออยู่ในกระแส ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและกัญชงกัญชา ทำให้เรามั่นใจว่า เป้าหมายในการสร้าง TWZ ให้เติบโตแบบ New S-Curve มีความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้” นายกิตติพงศ์กล่าว
2
กันเอง / บริการรับถมที่ ถมดิน ทุกชนิด ราคาถูก ติดต่อ 080-022-3804
« กระทู้ล่าสุด โดย dsmol19 เมื่อ วันนี้ เวลา 08:15:23 PM »
บริการรับถมดิน ทุกชนิด ทุกขนาดแปลง ราคาถูก ตรวจสอบพื้นที่ประมาณราคาฟรี 080-022-3804
3
กันเอง / กึ้ง เฉลิมชัย ซีอีโอ TTA ส่งบริษัทลูกซื้อหุ้น SKOOTAR สัดส่วน 60%
« กระทู้ล่าสุด โดย dsmol19 เมื่อ วันนี้ เวลา 06:53:57 PM »
กึ้ง-เฉลิมชัย มหากิจศิริ ซีอีโอ โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ ส่งบริษัทลูก วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ ซื้อหุ้น SKOOTAR สัดส่วน 60% มูลค่า 100 ล้านบาท ลุยขยายบริการขนส่งออนไลน์ ต่อยอดธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม


วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัท วี เวนเจอร์ส เทคโนโลจีส์ จำกัด (VVT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นสัดส่วน 99.99% ได้ทำข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จำกัด (SKOOTAR) ในสัดส่วน 60% คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท


โดยปัจจุบัน SKOOTAR มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดย VVT จะใช้กระแสเงินสดที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในการลงทุนครั้งนี้


SKOOTAR ถือเป็นบริษัทเอกชนไทย จัดตั้ง ดำเนินการ และมีรายได้เชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ทำธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการส่งเอกสาร/พัสดุผ่านช่องทางออนไลน์ โดย SKOOTAR เป็นผู้พัฒนาและเป็นเจ้าของแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่และเว็บไซต์ชื่อว่า SKOOTAR ซึ่งบริการของ SKOOTAR ครอบคลุมถึงการส่งเอกสาร/พัสดุ การส่งใบแจ้งหนี้ การเก็บและฝากเช็ค การรับชำระค่าสินค้าเมื่อส่งถึง และการส่งอาหาร โดยมีผู้ส่งเอกสารรายย่อยทั่วไป ที่ลงทะเบียนกับแอปพลิเคชั่นดังกล่าว

โดยการเข้าลงทุนใน SKOOTAR จะทำให้บริษัทสามารถขยายศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งให้ครอบคลุมธุรกิจการให้บริการขนส่งผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งช่วยต่อยอดและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม TTA ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มให้มีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น
4
กันเอง / คิดปลูกบ้าน สร้างโรงงาน ต้องการถมที่ เราช่วยได้
« กระทู้ล่าสุด โดย PostDD เมื่อ วันนี้ เวลา 06:48:07 PM »
คิดจะถมที่ ปลูกบ้าน หรือ สร้างโรงงาน ยินดีให้คำปรึกษา เริ่มที่เราจบที่เรา ไม่ทิ้งงาน 080-022-3804
5

19 ตุลาคม 2564 สำนักข่าวซินหัวรายงาน หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ ไทมส์ อ้างอิงวาลี เวดสะพง รองประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ระบุว่าทางรถไฟจีน-ลาวอาจเป็นตัวพลิกโฉมการพัฒนาของลาว ทว่ารัฐบาลต้องมีแผนการชัดเจนว่าจะใช้ประโยชน์จากทางรถไฟดังกล่าวให้ได้มากที่สุดอย่างไร

วาลีระบุว่าทางรถไฟสายนี้จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจลาว และจะสร้างแรงผลักดันมหาศาลต่อการยกระดับความเชื่อมโยงระหว่างลาวกับนานาประเทศในภูมิภาค


 

“ผู้ประกอบการหลายรายจะเปลี่ยนไปส่งออกสินค้าทางรถไฟอย่างแน่นอน โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตร เนื่องจากช่วยประหยัดเวลาและเงิน” วาลีกล่าว “ทางรถไฟจะทำให้การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนเติบโต โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมแปรรูป ซึ่งหลายบริษัทแสดงท่าทีสนใจก่อตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรสำหรับส่งออกแล้ว”

ADVERTISEMENT


ผู้ประกอบการลาวจำนวนมากตื่นเต้นกับโอกาสที่พวกเขาจะได้รับจากการขนส่งผ่านทางรถไฟจีน-ลาว หลังรถไฟโดยสารขบวนแรกของทางรถไฟสายนี้เดินทางถึงนครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อวันเสาร์ (16 ต.ค.) ที่ผ่านมา

มีการคาดการณ์ว่าทางรถไฟจีน-ลาว ความยาว 422.4 กิโลเมตร จะลดทอนต้นทุนการขนส่งผ่านลาวลงร้อยละ 30-40 เมื่อเทียบกับการขนส่งทางถนน ขณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวลาวจะได้รับประโยชน์จากปริมาณผู้โดยสารทางรถไฟที่เพิ่มขึ้นด้วย

นอกจากนั้นลาวอาจจะดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขั้นรองตามแนวทางรถไฟจีน-ลาว หลังจากมีการเปิดใช้งานทางรถไฟในเดือนธันวาคม 2021


 
วาลีระบุว่าหลายธุรกิจสนใจเรียนรู้แผนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางรถไฟจีน-ลาวของรัฐบาล เนื่องจากพวกเขาต้องการวางแผนและกลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากทางรถไฟ พร้อมศึกษาโอกาสการลงทุนและพิจารณาร่วมทุนกับกลุ่มพันธมิตรหลังรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรัฐบาลควรพิจารณายกเว้นการเก็บภาษีโครงการที่เกี่ยวข้องกับทางรถไฟอย่างรอบคอบ

ทั้งนี้ ทางรถไฟจีน-ลาวเป็นโครงการเชื่อมต่อเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างแผนริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) ที่นำเสนอโดยจีน และยุทธศาสตร์ของลาวในการเปลี่ยนตนเองจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทางบก

อนึ่ง ทางรถไฟสายดังกล่าวเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม 2016 และมีกำหนดแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2021
6
กันเอง / บริการรับถมที่ ถมดิน ทุกชนิด ราคาถูก ติดต่อ 080-022-3804
« กระทู้ล่าสุด โดย dsmol19 เมื่อ วันนี้ เวลา 06:03:39 PM »
ต้องการถมดิน ถมที่ นึกถึงเรา เริ่มที่เราจบที่เรา ไม่ใช่นายหน้า ติดต่อ 080-022-3804
รับทุกขนาดพื้นที่ ฟรีตรวจสอบพื้นที่ประมาณ ราคา
7
กันเอง / โบรกคาด 'หุ้นไทย' แกว่ง 1,635-1,655 จุด ราคาน้ำมัน-เปิดประเทศหนุน
« กระทู้ล่าสุด โดย PostDD เมื่อ วันนี้ เวลา 05:00:32 PM »

"บล.กรุงศรี" คาดหุ้นไทยวันนี้ (19 ต.ค.) แกว่งตัว 1,635-1,655 จุด ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบทรงตัวเหนือ 80 ดอลลาร์/บาร์เรล ความคาดหวังเศรษฐกิจไทยฟื้นหลังเปิดประเทศ

นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กรุงศรี เปิดเผยแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ (19 ต.ค.) คาดว่าดัชนีจะแกว่งตัว 1,635 - 1,655 จุด โดยดัชนียังคงได้แรงหนุนราคาน้ำมันดิบที่ทรงตัวเหนือ 80 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรบ ซึ่งเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน รวมถึงความคาดหวังเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากการเปิดประเทศขั้นแรกในวันที่ 1 พ.ย.


อย่างไรก็ตาม ความกังวลภาวะเงินเฟ้อ ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ลดการใช้มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ภายในปีนี้ รวมถึงแนวต้านทางเทคนิคจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัว


โดยกลยุทธ์การลงทุน แนะนำเลือกซื้อรายตัว (Selective Buy) ในกลุ่มเปิดเมือง AOT AAV BA MINT KBANK SCB CPN CRC HMPRO CPALL AMATA WHA  MAJOR BTS BEM และกลุ่มพลังงาน PTT PTTEP TOP PTTGC SPRC BCP ตามราคาน้ำมันดิบและค่าการกลั่นเพิ่มขึ้น
8
กันเอง / ฟิทช์ประกาศ คงอันดับเครดิต ธอส. ที่ AAA(tha)
« กระทู้ล่าสุด โดย dsmol19 เมื่อ วันนี้ เวลา 04:32:52 PM »
ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธอส.(GH Bank) ที่ ‘AAA(tha)’ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’ โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

รายงานข่าวจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)จำกัดระบุว่า ฟิทช์ ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.(GH Bank) ที่ ‘AAA(tha)’ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’ โดยมีแนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นอันดับเครดิตที่ระดับสูงสุดของอันดับเครดิตภายในประเทศ  โดยพิจารณาจากความคาดหมายของฟิทช์ว่า GH Bank น่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินงานตามปรกติ (extraordinary support) จากรัฐบาลในกรณีที่มีความจำเป็น

 

GH Bank เป็นธนาคารรัฐ ที่ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ภายใต้พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ที่อาจไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยจากระบบธนาคารพาณิชย์ปรกติได้ ธนาคารประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามนโยบายภาครัฐมาด้วยดีอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยรายใหญ่สุดในประเทศไทย


GH Bank ยังมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในช่วงวิกฤติโควิด ทั้งในรูปแบบของการปรับโครงสร้างหนี้และการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระคืนเงินกู้ ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทของธนาคารในฐานะธนาคารรัฐ

 

นอกจากนี้อั นดับเครดิตยังสะท้อนถึงการมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดของธนาคารและมีอำนาจควบคุมการบริหารงาน แม้ว่าฟิทช์จะเชื่อว่า ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างทันท่วงทีในกรณีที่มีเหตุจำเป็น แต่ที่ผ่านมาธนาคารยังไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องขอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล เนื่องจากธนาคารมีผลการดำเนินงานทางการเงินที่ค่อนข้างดี เงินกองทุนชั้นที่ 1 อยู่ที่ 14.3% ณ สิ้นครึ่งปีแรกของปี 2564

แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพของธนาคาร สะท้อนถึงความคาดหวังของฟิทช์ว่า โอกาสที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนแก่ธนาคารไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในระยะปานกลาง

 

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต คือ การปรับลดลงของโอกาสที่รัฐบาลจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนแก่ GH Bank เช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของธนาคาร ซึ่งมีสถานะเป็นธนาคารรัฐหรือการลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังลงอย่างมีนัยสำคัญ อาจนำไปสู่การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของ GH Bank ได้

 

ทั้งนี้การปรับอันดับเครดิตพิจารณาเปรียบเทียบกับอันดับเครดิตของสถาบันการเงินไทยรายอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศด้วย อย่างไรก็ตาม ฟิทช์เชื่อว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะปานกลาง และอันดับเครดิตภายในประเทศของ GH Bank ไม่มีโอกาสที่จะได้รับการปรับเพิ่ม เนื่องจากอันดับเครดิตภายในประเทศของธนาคารเป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด และเป็นอันดับเครดิตที่มีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างเครดิตของประเทศไทย
9
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
10
กันเอง / บริการรับถมที่ ถมดิน ทุกชนิด ราคาถูก ติดต่อ 080-022-3804
« กระทู้ล่าสุด โดย dsmol19 เมื่อ วันนี้ เวลา 03:44:48 PM »
     https://sv1.picz.in.th/images/2021/06/18/s1M6ol.md.jpg
     รับถมที่ราคาถูก ติดต่อ 080-022-3804
หน้า: [1] 2 3 ... 10