X-Close
X-Close

Long Live The King Club : ชมรม Long Live The King Club จังหวัดจันทบุรี - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
631
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
353617
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
319036
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
2
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
21
ออนไลน์มากที่สุด:
392 - มิถุนายน 27, 2018, 07:58:36 PM
ออนไลน์วันนี้:
55
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.27
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
148.11
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
133.64
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
8
สมาชิกล่าสุด:
driver.shoot
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
14.78
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:0

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

sabuyjai03
10วัน 21นาที
uplike
5วัน 6ชั่วโมง 12นาที
LongLiveTheKingClub
4วัน 14ชั่วโมง 51นาที
group789
2วัน 16ชั่วโมง 24นาที
jeerapunsanook
2วัน 10ชั่วโมง 20นาที
Kittipong99010
1วัน 12ชั่วโมง 42นาที
nitigorn20
1วัน 12ชั่วโมง 14นาที
ttads2522
1วัน 9ชั่วโมง 36นาที
diorarmani2000
1วัน 4ชั่วโมง 32นาที
visit
1วัน 4ชั่วโมง 27นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2018 240064 269433 408 392
ธันวาคม 2018 9681 11437 7 104
พฤศจิกายน 2018 20341 24270 27 117
ตุลาคม 2018 25380 28303 25 138
กันยายน 2018 23669 26050 29 69
สิงหาคม 2018 24848 28610 26 74
กรกฎาคม 2018 20359 24051 106 74
มิถุนายน 2018 19566 21930 57 392
พฤษภาคม 2018 22481 24032 21 84
เมษายน 2018 19837 21551 24 164
มีนาคม 2018 19642 21112 23 140
กุมภาพันธ์ 2018 17151 19064 36 189
มกราคม 2018 17109 19023 27 118
* 2017 79056 83544 131 113
ธันวาคม 2017 23151 24393 23 86
พฤศจิกายน 2017 21958 23049 18 76
ตุลาคม 2017 19662 21248 30 113
กันยายน 2017 13940 14438 37 105
2017-09-01 0 0 0 5
2017-09-02 0 0 0 2
2017-09-03 0 0 0 2
2017-09-05 2 2 0 16
2017-09-06 0 0 0 1
2017-09-07 0 0 0 2
2017-09-08 0 0 0 4
2017-09-10 0 0 0 15
2017-09-11 0 0 0 2
2017-09-12 0 0 0 1
2017-09-13 722 722 23 24
2017-09-14 1198 1202 0 48
2017-09-15 1018 1046 1 105
2017-09-16 860 871 1 50
2017-09-17 850 879 0 42
2017-09-18 780 803 2 39
2017-09-19 762 805 4 20
2017-09-20 805 829 1 44
2017-09-21 784 828 2 35
2017-09-22 759 784 0 29
2017-09-23 710 734 0 39
2017-09-24 723 736 0 55
2017-09-25 562 590 1 36
2017-09-26 608 654 1 27
2017-09-27 680 725 1 73
2017-09-28 717 763 0 38
2017-09-29 706 738 0 71
2017-09-30 694 727 0 37
สิงหาคม 2017 33 47 4 18
กรกฎาคม 2017 25 32 5 19
มิถุนายน 2017 2 2 2 23
พฤษภาคม 2017 64 68 4 12
เมษายน 2017 66 71 4 17
มีนาคม 2017 64 66 2 15
กุมภาพันธ์ 2017 47 62 1 12
มกราคม 2017 44 68 1 14
* 2016 48 78 19 18
ธันวาคม 2016 24 27 0 11
พฤศจิกายน 2016 18 18 1 14
ตุลาคม 2016 4 8 3 12
กันยายน 2016 0 2 1 9
สิงหาคม 2016 0 2 1 12
กรกฎาคม 2016 0 3 1 13
มิถุนายน 2016 2 7 6 10
พฤษภาคม 2016 0 4 2 11
เมษายน 2016 0 4 2 18
มีนาคม 2016 0 0 0 15
กุมภาพันธ์ 2016 0 2 1 18
มกราคม 2016 0 1 1 10
* 2015 3 30 13 14
ธันวาคม 2015 1 6 1 8
พฤศจิกายน 2015 0 0 0 7
ตุลาคม 2015 0 0 0 14
กันยายน 2015 1 4 2 7
สิงหาคม 2015 1 10 5 6
กรกฎาคม 2015 0 0 0 7
มิถุนายน 2015 0 2 1 8
พฤษภาคม 2015 0 0 0 10
เมษายน 2015 0 2 1 8
มีนาคม 2015 0 2 1 5
กุมภาพันธ์ 2015 0 2 1 2
มกราคม 2015 0 2 1 2
* 2014 26 94 37 11
ธันวาคม 2014 0 13 6 3
พฤศจิกายน 2014 2 12 6 3
ตุลาคม 2014 4 17 8 3
กันยายน 2014 2 21 10 7
สิงหาคม 2014 0 2 1 8
กรกฎาคม 2014 0 6 3 8
มิถุนายน 2014 0 0 0 6
พฤษภาคม 2014 0 0 0 8
เมษายน 2014 1 1 1 8
มีนาคม 2014 2 3 0 11
กุมภาพันธ์ 2014 4 4 1 10
มกราคม 2014 11 15 1 11
* 2013 49 113 2 20
ธันวาคม 2013 15 21 1 10
พฤศจิกายน 2013 0 0 0 10
ตุลาคม 2013 2 6 0 13
กันยายน 2013 8 12 0 20
สิงหาคม 2013 4 9 1 10
กรกฎาคม 2013 1 4 0 11
มิถุนายน 2013 5 12 0 8
2013-06-01 0 0 0 6
2013-06-02 0 0 0 6
2013-06-03 0 0 0 5
2013-06-04 1 2 0 6
2013-06-05 0 0 0 3
2013-06-06 0 5 0 8
2013-06-07 0 0 0 4
2013-06-08 0 0 0 6
2013-06-09 0 0 0 5
2013-06-10 0 0 0 6
2013-06-11 0 0 0 7
2013-06-12 0 0 0 8
2013-06-13 0 0 0 7
2013-06-14 0 0 0 5
2013-06-15 0 0 0 5
2013-06-16 1 1 0 7
2013-06-17 0 0 0 6
2013-06-18 0 1 0 7
2013-06-19 1 1 0 8
2013-06-20 0 0 0 7
2013-06-21 0 0 0 6
2013-06-22 0 0 0 7
2013-06-23 0 0 0 6
2013-06-24 0 0 0 5
2013-06-25 0 0 0 4
2013-06-26 0 0 0 5
2013-06-27 0 0 0 7
2013-06-28 0 0 0 7
2013-06-29 2 2 0 6
2013-06-30 0 0 0 5
พฤษภาคม 2013 3 7 0 12
เมษายน 2013 1 8 0 10
มีนาคม 2013 2 11 0 8
กุมภาพันธ์ 2013 3 12 0 14
มกราคม 2013 5 11 0 13
* 2012 817 1435 30 53
ธันวาคม 2012 11 44 1 12
พฤศจิกายน 2012 8 55 1 12
ตุลาคม 2012 11 54 0 10
กันยายน 2012 21 158 1 13
สิงหาคม 2012 54 257 3 20
กรกฎาคม 2012 34 124 4 9
มิถุนายน 2012 671 732 11 53
พฤษภาคม 2012 7 11 9 36